DZIECI MARYI

     Grupa Dzieci Maryi liczy dzisiaj około 30 uczestniczek od klasy I szkoły podstawowej do do klasy I gimnazjum. Spotkania odbywają się raz w tygodniu – w soboty o godz. 9.00 i trwają od 1,5-2 godzin. Celem tych spotkań jak to było od początku jest upodobnienie się do Maryi i naśladowanie Tej, którą Sobór Watykański II w Konstytucji Lumen Gentium nr 63 nazywa najznakomitszym wzorem i świadectwem wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem.Członkowie tego ruchu, wybierając Maryję jako wzór naśladowania Chrystusa i ideał osobowy dla własnego życia, starają się we wspólnocie kształtować w sobie Jej rysy. Coraz lepiej poznając Maryję dostrzegają potrzebę pracy nad sobą i starają się być bardziej otwarci na działania wychowawcze. Na spotkaniach nie tylko zdobywają wiedzę o wierze, ale wcielają zasady wiary w życie we wspólnocie rówieśników, a pogłębiając osobową więź z Chrystusem w oparciu o Słowo Boże i liturgię uczą się prawidłowego stosunku do bliźnich. Całkowita formacja uczestnika grupy Dzieci Maryi nie ogranicza się tylko do przekazu treści programowych, ale także do czynnego zaangażowania się w życie parafii i dawania na co dzień dobrego świadectwa. Uwieńczeniem rocznej formacji przy parafii jest wyjazd uczestników tego ruchu na 9-ciodniowe letnie rekolekcje Dzieci Maryi.

RYS HISTORYCZNY

     W kwietniu 1978 r. Ks. Biskup Ordynariusz Herbert Bednorz nawiązując do bgatej tradycji różnych form kultu maryjnego, polecił wszystkim parafiom w diecezji, aby zawiązywano grupy „Dzieci Maryi”, w których to grupach byłoby możliwe systematyczne pogłębianie i kształtowanie osobowości i postaw religijnych dzieci i młodzieży. Ruch maryjny miał obejmować starsze dzieci, chłopców i dziewczynki szkół podstawowych klas V-VIII.
Program formacyjny opracowano w oparciu o adhortację Pawła VI „O należnym kształtowaniu i rozwijaniu kultu Najświętszej Maryi Panny. Diecezjalne duszpasterstwo i opiekę nad grupami „Dzieci Maryi” objął Ks. Jan Morcinek. Z polecenia Ks. Biskupa Ordynariusza ku zadowoleniu Ks. Jana Morcinka i uciesze Ks. Proboszcza Franciszka Koniecznego 15 września 1978 r. katechetka Danuta Kubecka powołała do życia 50-cio osobową grupę „Dzieci Maryi”, z którą prowadziła spotkania i za nią była odpowiedzialna aż do roku 1992. Stopniowo grupa ta zwiększyła się liczebnie do 70-ciu uczestników. Później odpowiedzialność za formacje i rozwój tej grupy przejęły Siostry Salwatorianki z Gaszowic.
Uczestnicy tej grupy systematycznie spotykały się raz w tygodniu i byli prowadzeni wg programu cyklu formacyjnego „Z Maryją żyję w Kościele”. Program formacyjny ubogacany był spotkaniami związanymi z przeżywaniem poszczególnych okresów liturgicznych. Aktywnie włączała się w liturgie parafialną, przygotowanie nabożeństw dla całej wspólnoty parafialnej, szczególnie w święta maryjne i miesiące poświęcone Maryi. Od pierwszej rocznicy wyboru Ojca Świętego Jana Pawła II na Stolicę Piotrową grupa Dzieci Maryi posłuszna wezwaniom biskupów polskich każdego 16 dnia miesiąca w szczególny sposób przewodniczyła nabożeństwom w Jego intencji.
W uroczystość Objawienia Pańskiego 1981 r. Ks. Proboszcz Franciszek Konieczny na wieczornicy zorganizowanej z okazji kolędy podzielił się z „Dziećmi Maryi” wrażeniami z pobytu na zjeździe koleżeńskim u Ojca Świętego, w prezencie zaś ofiarował błogosławieństwo Ojca Świętego dla całej grupy Dzieci Maryi z osobistym jego podpisem, które do dnia dzisiejszego wisi na ścianie w salce katechetycznej.
Największą uroczystością od chwili powstania tej grupy był dzień 8 grudnia 1981 r., który nie tylko jest uroczystością patronalną wszystkich Dzieci Maryi, ale w tym dniu został poświęcony sztandar Dzieci Maryi ufundowany przez Ks. Proboszcza.
Przez wszystkie lata istnienia grupy Dzieci Maryi uczestnicy aktywnie włączali się w życie parafii: przygotowując nabożeństwa maryjne, Dzień Matki, agapy, spotykając się w grupach, uczestnicząc w letnich rekolekcjach, dniach wspólnoty, organizując wycieczki, kuligi, konkursy i spotkania kolędowe.

ŚWIĘTO PATRONALNE

     Świętem patronalnym całego ruchu Dzieci Maryi jest Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, który obchodzony jest w liturgii 8 grudnia. W tym dniu dokonuje się włączenie nowych członków do tego ruchu lub wkroczenie na kolejny etap formacji Dziecka Maryi, a także odnowienie aktu poświęcenia się Niepokalanej przez każdego członka ruchu Dzieci Maryi. Podczas uroczystej Mszy św. kandydaci, którzy pragną należeć go grupy dzieci Maryi przywdziewają strój Dziecka Maryi oraz otrzymują medalik Niepokalanej. Pozostali otrzymują kolejny medalik Niepokalanej (średni lub duży) w zależności od okresu przynależności do tego ruchu.

STRÓJ DZIECKA MARYI W NASZEJ PARAFII

     Strojem członka ruchu Dzieci Maryi w naszej parafii od roku 2001 jest biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica (w przypadku chłopców spodnie) oraz nałożony na to niebieski szkaplerz z imitacją kaptura w tyle zakończonego białym pomponikiem. Szkaplerz ten przepasany jest białym sznurkiem. Na szkaplerz nałożony jest medalik Matki Bożej Niepokalanej na białej wstążce rozmiaru zależnego od stopnia formacji.

MEDALIK

     8. grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny członkowie ruchu Dzieci Maryi otrzymują Cudowny Medalik, który Maryja ukazując się w nocy z 18 na 19 lipca roku 1830 siostrze św. Katarzynie Labouré w klasztorze przy Rue du Bac w Paryżu poleciła jej rozpowszechnić go na świecie.Medalik przedstawia Najświętszą Maryję Pannę stojącą na kuli ziemskiej, co oznacza, że jest Ona nie tylko naszą Matką lecz także, że jest Ona Królową Ziemi i całego Wszechświata. Miażdży swą stopą węża,który symbolizuje szatana, próbującego skrzywdzić ludzi i porwać ich do piekła. Matka Boża jest o wiele potężniejsza od szatana i łatwo go miażdży. Ochrania ona wszystkie swe dzieci, które z ufnością oddają się Jej pod opiekę. Z rąk Maryi wychodzą świetliste promienie, które są symbolem łask, jakie za pośrednictwem Niepokalanej Dziewicy otrzymują wszyscy ci, którzy proszą o nie z ufnością. Łaska to pomoc, jaką otrzymujemy bezinteresownie od Boga, która sprawia, że stajemy się Jego przyjaciółmi oraz pozwala nam uczestniczyć w Jego życiu. W otoku medalika, widnieje zdanie: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Jest to krótka modlitwa, którą trzeba często powtarzać, a którą sama Najświętsza Maryja Panna poleciła umieścić na Cudownym Medaliku. Na odwrocie widnieje duże „M”, które jest inicjałem imienia Maryi nad nim góruje krzyż. Krzyż oznacza Jezusa Chrystusa, który za nas umarł. U stóp Krzyża jest więc Maryja, która cierpi i kocha nas w całkowitej komunii ze swym Synem. Wokół znajduje się dwanaście gwiazd: jest to korona Niepokalanej Maryi Dziewicy. Maryja jako Królowa Nieba i Ziemi posiada koronę z dwunastu gwiazd, która symbolizuje jej moc nad wszelkim stworzeniem. Otrzymuje Ona wszystko to, o co prosi Boga. Obok siebie znajdują się Serca Jezusa i Maryi. Wznoszą się z nich dwa małe płomienie, które pokazują, iż serca te płoną miłością do nas. Z lewej strony znajduje się Najświętsze Serce Jezusowe otoczone koroną cierniową, a z otwartej w Nim rany cieknie krew. To nasze grzechy i nasze złe uczynki sprawiają, że Ono cierpi: by odkupić nasze grzechy, Chrystus Pan został ukoronowany cierniem, umarł na Krzyżu, a Jego Serce zostało przebite włócznią. Z prawej strony znajduje się Serce Maryi przebite mieczem, symbolizującym cały Jej ból, który przecierpiała uczestnicząc w Męce Swego Syna. Wraz z Jezusem złożyła w ofierze swe cierpienia za nasze Zbawienie.

HYMN DZIECKA MARYI

1. Jestem rycerzem Maryi Panienki
Dla Niej chcę walczyć z każdym grzechem, złem
Ona mi sama daje broń do ręki,
Broń, której szatan bardzo boi się.

Ref: Bronią prostą, bronią piękną chcę pokonać zło,
Trzeba tylko by różaniec był modlitwą mą.
Muszę wszędzie swoim życiem i przykładem lśnić,
By Maryja mogła ze mnie zawsze dumną być.

2. Rycerz Maryi jak płomyczek świeci,
Krzyż mu przewodzi, więc nie lęka się,
Dobrym przykładem jest dla wszystkich dzieci,
Swym życiem uczy jak zwyciężać grzech.