AKCJA KATOLICKA

   Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem Katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła. Akcja Katolicka włącza ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską. Jest stowarzyszeniem, w którym Katolicy świeccy mogą realizować to powołanie, jakie otrzymali na mocy sakramentów Chrztu i Bierzmowania Stowarzyszenie posiada własny statut. Krajowy Instytut Akcji Katolickiej przygotowuje materiały formacyjne oraz kierunki działania na bieżący rok. Akcja Katolicka realizuje swój cel przez: pogłębianie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego, przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej, kształcenie działaczy katolickich. Nasza parafialna Akcja Katolicka prowadzi swą działalność od 1996 roku. Liczy 11 członków i grono sympatyków. Organizujemy co roku Wigilię dla osób samotnych, rodzinną pielgrzymkę rowerową do Matki Bożej Pokornej w Rudach. W październiku przewodniczymy modlitwie różańcowej, a na Niedzielę Palmową przygotowujemy rozważania Drogi Krzyżowej, która wiedzie ulicami naszej parafii. Uczestniczymy w rekolekcjach AK w Brennej, Ogólnopolskiej Pielgrzymce AK do Częstochowy oraz w uroczystościach Chrystusa Króla w Katedrze w Katowicach. Bierzemy czynny udział w pracach i spotkaniach Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Katowicach. Staramy się być świadkami Chrystusa na co dzień. Od początku istnienia Parafialnego Oddziału AK asystentem był ks. dziekan Karol Matera. Obecnie jest nim ks. proboszcz Piotr Winkler.